Undergraduate courses in Croatian

 • Ekonometrija
 • Financijska matematika
 • Financijsko modeliranje
 • Linearno programiranje i teorija igara
 • Matematička ekonomija
 • Matematika
 • Numeričke metode u ekonomiji
 • Operacijska istraživanja
 • Teorija igara

Undergraduate courses in English

 • Econometrics
 • Financial Mathematics
 • Financial Modelling
 • Game theory
 • Linear Programming and Game Theory
 • Mathematics
 • Mathematical Economics

Graduate courses

 • Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom
 • Nelinearno programiranje
 • Operacijska istraživanja u turizmu

More information about the above courses is available at the web page of the Faculty of Economics Zagreb, Chair of mathematics, Courses.