U organizaciji HDOI održana je radionica pod naslovom

Neuronske mreže za predviđanje i  klasifikaciju

Mjesto: Ekonomski fakultet Zagreb, dvorana 14

Vrijeme: 29.06.2015. (ponedjeljak) od 12-14h

Voditelji radionice:

Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac

Adela Has, mag. oec.

Poziv na radionicu (pdf)

Sadržaj radionice:

Umjetne neuronske mreže su metoda strojnog učenja koja na temelju prošlih podataka iterativnim postupkom nastoji pronaći vezu između ulaznih i izlaznih varijabli, odnosno aproksimirati funkciju koja daje što manju grešku na promatranom uzorku. Neuronske mreže pokazale su svoju uspješnost na problemima predviđanja (regresije), klasifikacije i asocijacije (prepoznavanja uzoraka).

Na radionici je obrađena izgradnja modela neuronske mreže kroz cjeline:

  1. Priprema podataka za modeliranje
  2. Izgradnja modela neuronske mreže za predviđanje u alatu Statistica
  3. Izgradnja modela neuronske mreže za klasifikaciju u alatu Statistica
  4. Validacija modela neuronske mreže
  5. Uporaba modela u poslovnoj praksi

O voditeljima:

Marijana Zekić-Sušac diplomirala je 1990. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, a doktorirala 2000. godine na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao redoviti profesor predaje više informatičkih kolegija među kojima su: Informatika, Razvoj poslovnih aplikacija, Poslovne simulacije, Sustavi poslovne inteligencije. Do sada je objavila 2 knjige, 1 zbirku zadataka, 39 znanstvenih radova, od toga 19 u časopisima, a 20 na međunarodnim konferencijama. Područja njezinog interesa su metode umjetne inteligencije, posebno neuronske mreže i njihova primjena u poslovnom odlučivanju, medicini i obrazovanju.  Član je nekoliko stručnih udruženja kao što su: Association for Computing Machinery (ACM), International Neural Networks Society (INNS),  Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI) čija je predsjednica od 2010. godine do danas., kao i urednica časopisa Croatian Operational Research Review.

Adela Has diplomirala je 2010. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, te je doktorand međunarodnog Međusveučilišnog interdisciplinarnog doktorskog studija Poduzetništvo i inovativnost u Osijeku. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izabrana je u suradničko zvanje asistenta za polje ekonomije grana poslovna informatika i sudjeluje u nastavi na informatičkim kolegijima. Član je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja Do sada je objavila 2 rada na konferencijama.

Sudjelovanje na radionici je besplatno za sve zainteresirane, a za sudionike radionice osiguran je ručak u restoranu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (separe za nastavnike) u 14h.

Radionica NM 1