Undergraduate courses (in Croatian)

 • Mathematics in Economics (II semestar – 1. year)
 • Statistics (I semestar – 1. year)
 • Statistical Analysis (IV semestar – 2. godina)
 • Quantitative methods for Management (V semestar – 3. godina)

Graduate courses (in Croatian)

 • Aktuarska matematika (II semestar – 1. godina – izborni)
 • Ekonometrija (I semestar – 1. godina)
 • Statističke metode (II semestar – 1. godina – izborni)
 • Financijsko modeliranje (II semestar – 1. godina)
 • Poslovno odlučivanje (III semestar – 2. godina)

 Courses at the IT Management major (related to OR) (in Croatian)

 • Business Information Systems
 • ERP systems
 • Simulacije poslovnih procesa
 • Sustavi za potporu odlučivanju
 • Višedimenzijski informacijski sustavi
 • Management informatičkih projekata
 • Elektroničko poslovanje
 • Planiranje i analiza informacijskih sustava

Courses at the postgraduate doctoral study (in Croatian)

Obligatory courses:

 • Kvantitativne metode u poslovanju (studij Poslovna ekonomija)
 • Matematička ekonomija (studij Ekonomija)
 • Napredna ekonometrija (studij Ekonomija)
 • Statističke metode u znanstvenom istraživanju (zajednički za oba studija)

Elective courses:

 • Multivarijantna analiza
 • Primijenjena ekonometrija
 • Management investicijskog portfelja
 • Vrednovanje vrijednosnica s fiksnim prinosom

Detailed information about the above courses is available at the web page of the Faculty of Economics Split (in Croatian).