Što je HDOI

Što je Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI)?

Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI) osnovano je 1992. godine kao jedino znanstveno društvo u Hrvatskoj posvećeno operacijskim istraživanjima. Društvo ima premo 130 članova, a glavna mu je misija promovirati operacijska istraživanja u Hrvatskoj i svijetu na dobrobit razvoja znanosti i društva. Ovu misiju društvo ostvaruje kroz nekoliko ciljeva:

 • poticati suradnju znanstvenika i istraživača iz područja operacijskih istraživanja u Hrvatskoj i svijetu kroz različite seminare, radionice, predavanja i slične načine suradnje,
 • organizirati međunarodnu konferenciju International Conference on Operational Research (KOI),
 • publicirati znanstveni časopis Croatian Operational Research Review (CRORR).

HDOI je od 1994. godine član Međunarodne federacije društava iz operacijskih istraživanja (The International Federation of Operational Research SocietiesIFORS) – krovne organizacije koja objedinjuje više od 45 nacionalnih društava iz operacijskih istraživanja kroz četiri geografske regije svijeta: Azija, Europa, Sjeverna Amerika i Južna Amerika. HDOI je također i član Europskog društva operacijskih istraživanja (Association of European Operational Research Societies – EURO) i sudjeluje aktivno u međunarodnoj promociji operacijskih istraživanja.

Što su operacijska istraživanja?

Operacijska istraživanja su interdisciplinarna znanstvena grana primjenjene matematike, koja pomoću metoda matematičkog modeliranja, statistike i različitih algoritama postiže optimalno ili približno optimalno rješenje složenih problema. Najčešće se radi problemu maksimizacije ili minimizacije određene funkcije cilja. Operacijska istraživanja u širem smislu pomažu različitim upravljačkim strukturama postići određeni cilj koristeći znanstvene metode. Među važnijim alatima kojima se koriste operacijski istraživači su teorija vjerojatnosti, teorija repova, teorija igara, teorija grafova, teorija odlučivanja, te različiti simulacijski algoritmi.

Tematike operacijskih istraživanja koja se najčešće primjenjuju mogu se sažeti u sljedeće cjeline:

 • Problem dodjeljivanja (asignacija)
 • Analiza odlučivanja
 • Dinamičko programiranje
 • Linearno i nelinearno programiranje
 • Teorija zaliha
 • Optimalno održavanje
 • Problem rasporeda (planiranje)
 • Stohastički procesi
 • Sistemska analiza

Stoga, ako ste istraživač, akademski nastavnik, student ili praktičar koji želi razvijati i primjenjivati metode operacijskih istraživanja, postanite član HDOI i pridružite se našoj zajednici operacijskih istraživanja. U HDOI ćete uvijek naći kolegu s kojim ćete moći razmijeniti svoje ideje!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn