Statut društva

  • Prvi Statut društva HDOI donesen je na Osnivačkoj skupštini održanoj 21.03.1992.
  • Izmjene i dopune Statuta donesene su na Skuštini HDOI održanoj 10.09.2009.
  • Novi Statut usklađen prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) donesen je Skupštini HDOI održanoj 29.06.2015. Na istoj Skupštini donesen je i Pravilnik o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.

Važeći Statut HDOI donesen 2015. godine raspoloživ je ovdje (pdf). Pravilnik o Stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku donesen 2015. godine raspoloživ je ovdje (pdf).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn