Nagrade i priznanja

Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI) uspostavilo je sljedeće nagrade i priznanja:

  • Nagrada za posebni doprinos HDOI (CRORS Distinguished Service Award (CRORS DSA)) – dodjeljuje se na konferenciji KOI i na Godišnjoj skupštini HDOI
  • Nagrada za najbolji rad mladih istraživača (CRORS Best Young Researcher Paper Award (CRORS BYRPA)) – dodjeljuje se na konferenciji KOI

Nagrada za posebni doprinos HDOI (CRORS Distinguished Service Award (CRORS DSA))

O nagradi Nagrada za posebni doprinos HDOI dodjeljuje se za priznavanje posebnog doprinosa Hrvatskom društvu operacijskih istraživanja i OR profesiji, na dobrobit znanosti i društva u cjelini.  Nagrada se uručuje na godišnjoj skupštini društva HDOI ili u okviru konferencije KOI prilikom svečanosti zatvaranja konferencije, a ne mora se dodjeljivati redovito, nego u slučaju da postoje nominacije i ako je povjerenstvo za dodjelu nagrada donijelo odluku o izboru. Nagrada CRORRS DSA će se dodijeliti pojedincu koji je dugo godina dao svoj doprinos razvoju i prosperitetu HDOI, OR zajednici i OR profesiji u Hrvatskoj i svijetu. U jednoj godini može se dodijeliti jedna CRORRS DSA nagrada, osim u iznimnim slučajevima kada su dva kandidata potpuno izjednačena. Tada se mogu dodijeliti i dvije nagrade u jednoj godini. Dobitnik će primiti diplomu, te će biti oslobođen plaćanja kotizacije za sve buduće KOI konferencije. Proces izbora Kandidat za Nagradu za posebni doprinos HDOI treba ispunjavati ova 3 uvjeta:

  1. da je barem 5 godina kao član HDOI aktivno radio na dobrobit društva HDOI
  2. da je obnašao neku od funkcija u društvu HDOI (predsjednik, zamjenik predsjednika, voditelj Programskog odbora konferencije KOI, voditelj Organizacijskog odbora konferencije KOI, urednik zbornika konferencije ili časopisa CRORR, predstavnik HDOI u krovnim organizacijama ili drugu funkciju na kojoj je značajno doprinio promociji i razvoju HDOI)
  3. da je u svom radu učinio značajni doprinos i pomak u odnosu na prethodno stanje u društvu HDOI prije obnašanja njegove funkcije (pomak može biti u znanstvenom, organizacijskom ili primjenskom aspektu razvoja operacijskih istraživanja)

Nominacije kandidata za ovu nagradu mogu poslati članovi društava HDOI, EURO i IFORS. Nominacija treba sadržavati: životopis ili ekvivalentni dokument o kandidatu s opisom njegovog doprinosa HDOI i OR. Nominacije treba napraviti bez znanja kandidata, a treba ih poslati na e-mail hdoi@hdoi.hr ili poštansku adresu društva do 10.09. tekuće godine (i može se po potrebi produžiti do 15.09. tekuće godine). Povjerenstvo za nagradu sastoji se od 3 člana Upravnog odbora HDOI. Za članove povjerenstva izabrani su: Zdravka Aljinović, Marija Marinović i Luka Neralić. Mandat ovog povjerenstva traje do sljedeće izborne Skupštine HDOI i može se ponoviti dvaput, nakon čega se bira novo povjerenstvo. Članovi povjerenstva u okviru svog mandata ne mogu biti nominirani za ovu nagradu. Povjerenstvo će razmotriti pristigle nominacije, provjeriti ispunjavaju li kandidati uvjete, te o izboru kandidata donijeti odluku većinom glasova povjerenstva. Povjerenstvo je dužno napisati i Izvješće najkasnije do prve godišnje skupštine nakon nominacije i podnijeti ga Upravnom odboru društva. Dosadašnji dobitnici nagrada mat_luka_neralicDSA 2013. – prof.dr.sc. Luka Neralić – inicijator i osnivač, te prvi predsjednik HDOI, za dugogodišnji predani i entuzijastički radi na promicanju područja operacijskih istraživanja u Hrvatskoj i svijetu, te za svoja stalna zalaganja i pridonošenje uvelike ugledu društva HDOI u međunarodnim strukovnim organizacijama EURO, IFORS i INFORMS.


Nagrada za najbolji rad mladih istraživača (CRORS Best Young Researcher Paper Award (CRORS BYRPA))

O nagradi Nagrada za najbolji rad mladih istraživača (CRORS BYRPA) ima za cilj pohvaliti mlade istraživače koji su napravili vrijedan doprinos istraživanju u području OR kroz svoj znanstveni rad prezentiran na KOI konferenciji ili objavljen u CRORR časopisu. Svrha joj je i potaknuti mlade istraživače u produbljivanju istraživanja u području OR metodologije. Nagrada CRORS BYRPA će se dodjeljivati pojedincu ili grupi mladih istraživača (ako je više istraživača koautor na jednom radu) čiji je rad prezentiran na KOI konferenciji pokazao poseban doprinos u području operacijskih istraživanja. Nagrada se može dodijeliti u onoj godini u kojoj se održava konferencija KOI prilikom svečanosti zatvaranja konferencije, a u pravilu se dodjeljuje za jedan rad, osim u iznimnim slučajevima kada su dva rada po kvaliteti potpuno izjednačena. Tada se mogu dodijeliti i dvije nagrade u jednoj godini. Dobitnik će primiti diplomu i biti oslobođen plaćanja kotizacije za sljedeću konferenciju KOI. Proces izbora 1. Skupština na prijedlog Upravnog odbora bira i ovlašćuje povjerenstvo za izbor kandidata od 3 člana. 2. Kandidat za Nagradu za najbolji rad mladih istraživača na konferenciji KOI treba ispunjavati sljedeće uvjete:

  • Za nagradu se može prijaviti rad čiji su autori 1 ili više mladih istraživača koji su ili studenti doktorskog,  poslijediplomskog ili diplomskog studija, ili ako nisu studenti, da nisu stariji od 35 godina. Svaki od autora rada treba zadovoljavati ovaj uvjet.
  • Za nagradu se može prijaviti rad koji je iz područja koje pokriva konferencija KOI.
  • Za nagradu se može prijaviti rad koji će biti prezentiran na konferenciji KOI tekuće godine u kojoj se prijavljuje.
  • Za nagradu se može prijaviti rad koji nije prije konferencije objavljen u nekoj drugoj publikaciji
  • Prijavljeni rad treba zadovoljavati kriterije kvalitetnog znanstvenog rada.

3. Nominaciju za Nagradu za najbolji rad mladih istraživača može dostaviti bilo koji član društva HDOI ili jedan od autora rada koji se nominira. Prijava treba sadržavati rad kandidata i njihov životopis, te opis zašto rad predstavlja poseban znanstveni doprinos u području operacijskih istraživanja. Prijave treba poslati na e-mail hdoi@hdoi.hr ili poštansku adresu društva do 15.09. tekuće godine u kojoj se održava konferencija, s naslovom poruke “CRORR BYRP application”. Povjerenstvo za izbor sastoji se od 3 člana Upravnog odbora društva HDOI. Za članove povjerenstva 2013. izabrani su: Zrinka Lukač, Snježana Pivac i Josip Arnerić. Mandat ovog povjerenstva traje do sljedeće izborne Skupštine HDOI i može se ponoviti dvaput, nakon čega se bira novo povjerenstvo. Članovi povjerenstva u okviru svog mandata ne mogu biti nominirani za ovu nagradu. 4. Povjerenstvo će razmotriti pristigle nominacije, provjeriti ispunjavaju li kandidati uvjete, te o izboru kandidata donijeti odluku većinom glasova povjerenstva. Povjerenstvo je dužno napisati i Izvješće najkasnije do zadnjeg dana konferencije KOI na kojoj je rad prezentiran i podnijeti ga Upravnom odboru društva. Ukoliko povjerenstvo smatra potrebnim, za ocjenu kvalitete rada može pozvati dva nezavisna recenzenta iz područja iz kojega je rad napisan. 5. Nagrada za najbolji rad mladih istraživača na konferenciji KOI može se dodijeliti u onoj godini u kojoj se održava konferencija KOI, i u pravilu se dodjeljuje nagrada za jedan rad svakom od koautora tog rada, osim u iznimnim slučajevima kada su dva rada po kvaliteti potpuno izjednačena. Tada se mogu dodijeliti i dvije nagrade u jednoj godini. Ukoliko povjerenstvo donese odluku o izboru rada za ovu Nagradu, Nagrada se autorima tog rada uručuje u okviru konferencije KOI prilikom svečanosti zatvaranja konferencije. 6. Nagrada za najbolji rad mladih istraživača na konferenciji KOI je u obliku pisane diplome, te oslobađanja od plaćanja kotizacije za sljedeću konferenciju KOI.   Dosadašnji dobitnici nagrada

BYRP 2014. – Tihana Škrinjarić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Katedra za matematiku – dobitnica Nagrade za najbolji rad mladih istraživača na KOI (15th International Conference on Operational tihana skrinjaricResearch KOI 2014, Osijek, Croatia) za svoj rad pod naslovom “Testing for regime-switching CAPM on Zagreb stock exchange

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn