Povijest HDOI

U rujnu 1991. godine skupina operacijskih istraživača iz Hrvatske odlučila je da zbog rata protiv Hrvatske ne ode na SIM-OP-IS91 već da povuče radove koji su tamo trebali biti prezentirani. Na inicijativu kolega iz Splita, operacijski istraživači sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu preuzeli su na sebe organizaciju prve Konferencije iz operacijskih istraživanja KOI91 u Zagrebu, zajedno sa kolegama iz Varaždina, Rijeke, Ljubljanje i Maribora. Time se htjelo omogućiti operacijskim istraživačima iz Hrvatske i Slovenije da na Konferenciju podnesu referate o svojim najnovijim istraživanjima. Nakon tri mjeseca održana je 21.03.1992. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu osnivačka skupština Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI). Na skupštini je usvojen Statut HDOI, te su izabran Upravni odbor i Nadzorni odbor. Za prvog predsjednika HDOI izabran je prof.dr.sc. Luka Neralić sa Sveučiilišta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta Zagreb.
 
Jedna od osnovnih aktivnosti HDOI bila je organiziranje predavanja za članove društva o raznim temama, kako teorijskim tako i primjenjenim. Ta predavanja su uglavnom organizirana i za članove Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara pri Katedri za matematiku na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
 
Druga značajna aktivnost HDOI bila je organiziranje konferencije iz operacijskih istraživanja svake godine, kao i uključivanje istaknutih predavača iz inozemstva u rad konferencije. Početkom 1994 godine HDOI primljeno je u članstvo International Federation of Operational Research Societies (IFORS), kao 43. član. Nakon toga automstski je HDOI postalo i član Association for European Operational Research Societies (EURO). To priznanje je značajno doprinijelo razvoju OI u Republici Hrvatskoj. U 1996. godini održana je šesta Međunarodna konferencija iz OI. Na toj konferenciji članovi HDOI-a zajedno s grupom slovenskih OI istraživača složili su se surađivati na način da konferenciju organiziraju naizmjence svake dvije godine grupa hrvatskih odnosno slovenskih istraživača. Od tada do danas na konferencijama sudjeluje svake godine sve veći broj istraživača iz zemlje i inozemstva.
 
Od 1992. do 2008. radovi sa svake konferencije koji su pozitivno recenzirani objavljuju se u Knjizi sažetaka (Book of abstracts) te u Zborniku konferencije pod naslovom “Proceedings of the International Conference on Operational Research (KOI)”.
Zbornik je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Current Mathematical Publications, Mathematical Reviews and MathSciNet, Zentralblatt fuer Mathematik/Mathematics Abstracts, MATH on STN International and CompactMath, Current Index to Statistics, ProQuest, Inspec, EconLit i Scopus.
 
Godine 2010. zbornik radova evoluirao je u znanstveni časopis pod naslovom “Croatian Operational Research Review” (CRORR) u kojem se objavljuju pozitivno recenzirani izabrani radovi izloženi na konferenciji. Časopis CRORR indeksiran je cover-to-cover (sa punim tekstom svih radova) u bazama: Current Index to Statistics, ProQuest, Inspec, EconLit i Hrcak, dok su izabrani radovi indeksirani u bazama: Current Mathematical Publications, Mathematical Reviews and MathSciNet, Zentralblatt fuer Mathematik/Mathematics Abstracts, MATH on STN International and CompactMath.
 
Drago nam je da kroz pozvana predavanja ugošćavamo predavače s vrhunskih svjetskih sveučilišta koji nesebično prenose svoje znanje na KOI konferencijama. Nastavit ćemo i ubuduće raditi na unapređivanju kvalitete našeg istraživanja i suradnje.
 
U čast 20. godišnjice osnutka HDOI, društvo IFORS objavilo je u svom Biltenu od ožujka 2012 (Newsletter March 2012) članak o Hrvatskom društvu za operacijska istraživanja. Autori članka su prof. Luka Neralić i prof. Valter Boljunčić, a Bilten možete pogledati na adresi: http://ifors.org/web/march-2012-newsletter/
 
Dosadašnji predsjednici HDOI:
  • 1992 – 1996 – prof.dr.sc. Luka Neralić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
  • 1996 – 2000 – prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
  • 2000 – 2004 – dr.sc. Kristina Šorić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
  • 2004 – 2008 – prof.dr.sc. Valter Boljunčić, Sveučilište u Puli, Hrvatska
  • 2008 – 2012 – prof.dr.sc. Zoran Babić, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  • 2012 – 2016 – prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
  • 2016 – izv. prof. dr.sc. Zrinka Lukač, Sveučlište u Zagrebu, Hrvatska
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn